هاست لینوکس

LINUX100M
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • دارد SSL رایگان
 • لینوکس سیستم‌عامل
 • Cpanel کنترل‌پنل
 • وردپرس / جوملا / دروپال و پرستاشاپ نصب رایگان
 • nginx وب‌سرور
 • نامحدود پارک دامنه
 • 0 افزودن دامنه
 • نامحدود FTP
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
LINUX200M
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • دارد SSL رایگان
 • لینوکس سیستم‌عامل
 • Cpanel کنترل‌پنل
 • وردپرس / جوملا / دروپال و پرستاشاپ نصب رایگان
 • nginx وب‌سرور
 • نامحدود پارک دامنه
 • 0 افزودن دامنه
 • نامحدود FTP
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
LINUX500M
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • دارد SSL رایگان
 • لینوکس سیستم‌عامل
 • Cpanel کنترل‌پنل
 • وردپرس / جوملا / دروپال و پرستاشاپ نصب رایگان
 • nginx وب‌سرور
 • نامحدود پارک دامنه
 • 0 افزودن دامنه
 • نامحدود FTP
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
LINUX1G
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • دارد SSL رایگان
 • لینوکس سیستم‌عامل
 • Cpanel کنترل‌پنل
 • وردپرس / جوملا / دروپال و پرستاشاپ نصب رایگان
 • nginx وب‌سرور
 • نامحدود پارک دامنه
 • 0 افزودن دامنه
 • نامحدود FTP
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
LINUX5G
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • دارد SSL رایگان
 • لینوکس سیستم‌عامل
 • Cpanel کنترل‌پنل
 • وردپرس / جوملا / دروپال و پرستاشاپ نصب رایگان
 • nginx وب‌سرور
 • نامحدود پارک دامنه
 • 0 افزودن دامنه
 • نامحدود FTP
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
LINUX10G
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • دارد SSL رایگان
 • لینوکس سیستم‌عامل
 • Cpanel کنترل‌پنل
 • وردپرس / جوملا / دروپال و پرستاشاپ نصب رایگان
 • nginx وب‌سرور
 • نامحدود پارک دامنه
 • 0 افزودن دامنه
 • نامحدود FTP
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل